Termeni Generali de Livrare

carese referă la toate tranzacţiile în urma cărora societatea Güttler Kft /Srl. (Nr. reg. comerţ. 06-09-003973. sediul: 6800 Hódmezővásárhely, külterület 022/35./ 6800 Hódmezővásárhely, extravilan lot nr. 022/35; CUI: 11391124-2-06.; repr.: Tamási Zsombor; adresă e-mail: info@guttler.hu) valorifică mărfuri, prestează servicii, iar tranzacţia nu este în contradicţie cu contractul semnat de părţile implicate. (Se consideră contrcact /scris/ comenzile primite prin poştă, fax, e-mail sau predate personal, care au fost confirmate prin notă expediată prin poştă, fax, e-mail sau predată personal).

În cazul în care părţile au încheiat un contract, Termenii Generali de Livrare (în cele ce urmează TGL) rămân valabili în măsura în care părţile nu au convenit altfel în contract. În toate chestiunile care prin contract au fost stabilite alfel decât este prevăzut în TGL, se vor aplica termenii prevăzuţi în contract. Toate aspectele nereglementate în contract se vor conforma TGL actuali, Ord. guv. 45/2014.(II.26.) referitoare la regulile detaliate ale contractelor dintre consumator şi producător/prestator, precum şi Codul civil.

 

1. Încheierea contractul de livrare

Datele referitoare la preţ, cantitate, termenele şi modurile de livrare din ofertele lansate în prospectele şi caietele promoţionale ale Güttler Kft./Srl nu sunt fixate, acestea se pot modifica în funcţie de condiţiile de livrare ale furnizorilor societăţii Güttler Kft./Srl.
Clientul poate comanda produsul sau serviciul dorit în scris – prin scrisoare, fax sau email – sau verbal, prin telefo, sau prin aşa-numitele webshopuri. În cazul anumitor comenzi, societatea Güttler Kft./Srl. poate solicita clienţilor să confirme în scris, pe act oficial cu semnătura firmei, comanda efectuată anterior prin telefon, verbal, sau pe cale electronică. Prsoanele care efecuează comanda din partea clientului sunt considerate de societatea Güttler Kft./Srl. ca împuternicite deplin şi legal cu reprezentarea clientului. Persoana care efectuează comanda garantează pentru reprezentarea legală a clientului.
Contractul dintre Client şi Güttler Kft./Srl devine valabil odată cu confirmarea scrisă sau în format electronic a comenzii efectuate de Client, în condiţiile menţionate în confirmare.
Societatea Güttler Kft./Srl are dreptul de a desface unilateral contractul în condiţiile în care apar factori ce pun sub semnul întrebării solvenţa Clientului, în special dacă se intentează procedură de lichidare sau faliment contra acestuia.
Clientul are dreptul de renunţare la contract fără a da explicaţii, în termen de 14 zile. În cazul contractelor încheiate în afara spaţiilor firmei şi între contractanţi aflaţi la distanţă, care au ca obiect preszarea de servicii, dacă după semnarea declaraţiilor prevăzute în ordonanţa guvernamentală s-a început prestarea sau livrarea, Clientul are dreptul de a renunţa la contract fără a motiva, în termen de 14 zile, conform celor de mai jos:
Dreptul Clientului de renunţare sau desfacere a contractului
a) în cazul contractelor de vânzare-cumpărare de produse

aa) produsului,
ab) în cazul mai multor produse vândute, dacă produsele sunt livrate în momente diferite, ultimul produs furnizat,
ac) în cazul mai multor articole sau bucăți de produse, ultimul articol sau piesă livrată,
ad) dacă produsul trebuie livrat în mod regulat într-o anumită perioadă, de la data primului serviciu, cumpărătorul sau alesul cumpărătorului, o altă terță parte decât transportatorul, de la data primirii;
b) în cazul unui contract de servicii, în termen de paisprezece zile de la data încheierii contractului poate fi realizat.

 

2. Termenul de livrare

Societatea Güttler Kft./Srl îşi rezervă dreptul pentru toate livrările preliminare şi parţiale. În cazul livrărilor preliminare sau parţiale, Clientul este obligat să achite proporţional preţul mărfurilor livrate.
Termenul de livrare – în cazul în care Părţile nu convin altfel – este de maximum 60 zile de la data ordinului.

 

3. Predare – recepţie/preluare, reclamaţii calitative şi cantitative

Dacă părţile nu convin altfel, predarea – recepţia/preluarea se va efectua la sediul actual al societăţii Güttler Kft./Srl. Persoana desemnată de Cumpărător pentru efectuarea pentru efectuerea recepţiei este considerată de societatea Güttler Kft./Srl ca pe lângă preluarea mărfurilor livrate, este împuternită şi pentru a da declaraţiile impuse de cadrul legal al tranzacţiei.
Cumpărătorul are obligaţia ca la recepţia produsului să reclame orice obiecţie calitativă şi cantitativă ce se poate detecta la inspecţia exterioară şi să identifice dacă produsul preluat este identic cu cel trecut pe factură, eventualele diferenţe trebuie aduse la cunoştinţa reprezentantului Güttler Kft./Srl. În cazul în care Cumpărătorul nu formulează reclamaţii, după predare – recepţie Părţile consideră că s-a făcut predarea fiecărui element de pe factură.
După încheierea predării- recepţiei, Cumpărătorul poate reclama exclusiv defecţiunile care nu au putut fi observate la inspecţia de recepţie (defecţiunile ascunse) în perioada de garanţie. În cazul defecţiunilor ascunse, societatea Güttler Kft./Srl va supune materialele defecte unor analize, pentru a elucida dacă acestea corespund standardelor calitative prevăzute de producător. În cazul prelucrării, ransformării, supunerii la diferite lucrări, folosirea lor în orice mod diferit de cel prevăzut, societatea Güttler Kft./Srl este răspunzătoare numai în cazurile când produsul nu satisfăcea parametrii tehnici prevăzuţi de poducător în momentul predării – recepţiei.
În cazul unor lipsuri minore, ce nu împiedică folosirea corespunzătoare a produsului livrat, Cumpărătorul nu este îndreptăţit să refuze recepţia – sau, urmând acelaşi principiu- plata produsului.

 

4. Preţuri şi condiţii de plată

Preţurile afişate în listele de preţuri sau alte publicaţii emise de societatea Güttler Kft./Srl sunt orientative.
Contravaloarea produsului preluat sau a serviciului prestat trebuie achitat până la termenul prevăzut în factura tranzacţiei. Achitarea sumei se va face în modul prevăzut pe factură. Eventualele obiecţiuni referitoare la o parte din articolele enumerate pe factură nu îndreptăţeşte Cumpărătorul să refuze plata articolelor nereclamate. Güttler Kft./Srl eliberează factura la predarea – recepţia produsului sau prestarea serviciului solicitat prin ordin de comndă – dacă Părţile nu dispun altfel. În cazul efectuării plăţii prin virament de către Cumpărător, părţile vor considera plata efectuată când suma este încasată în contul societăţii Güttler Kft./Srl.
Güttler Kft./Srl are dreptul de a emite şi expedia factura despre produsul nepreluat de către Cumpărător în pofida notificării, acesta din urmă fiind obligat să achite factura până la termenul prevăzut în factură.
Achitarea contravalorii în rate este posibilă numai cu acceptul acestuia dat în scris de Güttler Kft./Srl.
În cazul întârzierii plăţii, Güttler Kft./Srl are dreptul de a pretinde achitarea penalităţilor de întârziere.
În cazul nerespectării condiţiilor de plată, Güttler Kft./Srl are dreptul de a retrage unilateral eventualele reduceri şi înlesniri acordate Cumpărătorului şi de a pretinde achitarea imediată a tuturor creanţelor. De asemenea, Güttler Kft./Srl are dreptul de a renunţa unilateral la contract şi de a obliga Cumpărătorul la plata daunelor cauzate de întreruperea contractului.

 

5. Menţinerea dreptului de proprietate

Produsele menţionate ca obiecte ale contractelor rămân în proprietatea Güttler Kft./Srl până la achitarea integrală a preţului de achiziţie.
În sitaţia în care produse aflate în proprietatea firmei Güttler Kft./Srl ajung să fie combinate, conectate, prelucrate sau integrate de către Cumpărător sau terţi care urmează instrucţiunile Cumpărătorului cu alte produse, lucrurile astfel realizate devin automat proprietate Güttler Kft./Srl în aceeaşi proporţie, în care valoarea produselor încă neachitate participă la valoarea produselor combinate.

 

6. Responsabilităţi

Dacă Părţile nu convin altfel, Güttler Kft./Srl nu răspunde de pagube care nu provin în mod direct din efectuarea livrării, astfel nu este răspunzător pentru profiturile nerealizate sau pentru eventualele daune nemateriale suferite de cumpărător.
Datele din cataloagele, broşurile sau alte publicaţii Güttler Kft./Srl sunt exclusiv de natură orientativă, acestea nu constituie oferte scrise din partea companiei, pentru conţinutul acestor materiale Güttler Kft./Srl nu îşi asumă nicio răspundere.
Societatea Güttler Kft./Srl nu îşi asumă răspunderea declarării dacă produsul corespunde cerinţelor proprii ale Cumpărătorului. Cumpărătorul are datoria de a examina produsul şi de a decide dacă acesta corespunde necesităâilor sale de utilizare.

 

7. Clauze finale

Güttler Kft./Srl prezintă TGL clienţilor în toate unităţile comerciale proprii, de asemenea pe pagina web a societăţii şi faţa verso a facturilor şi formularelor de comandă.
Güttler Kft./Srl va anunţa public eventualele modificări ale TGL. Dispoziţiile modificate vor fi aplicate în contractele încheiate după momentul intrării în vigoare a modificărilor.
Prin efectuarea unei comenzi pentru oricare produs, Cumpărătorul admite că a luat la cunoştinţă acceptă şi va respecta condiţiile prevăzute în TGL.
În cazul în care în urma unei livrări efectuate conform TGL, între Güttler Kft./Srl şi Cumpărător se iscă un litigiu, Părţile (în funcţie de competenţele lor) se vor supune dispoziţiilor exclusive ale Judecătoriei Raionale Szeged sau Tribunalului din Szeged.
În privinţa aspectelor nereglementate în TGL se vor aplica legile aflate în vigoare în Ungaria.
Actualul TGL intră în vigoare pe 26 octombrie 2015, trebuie aplicat în contractele întocmite după această dată.


A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close